Symulacje dla Wystawy Antropocen #Woda

W ramach wystawy Antropocen w Zodiak Warszawski Pawilon Architektury, której kuratorami są Kacper Kępiński i Adrian Krężlik mieliśmy okazję współpracować przy projekcie – instalacji Woda, autorstwa MiastoPracownia.

Projekt zakłada zmianę geometrii terenu Krakowskich Błoni i rzeki Rudawy, w sposób pozwalający na utworzenie zalewowego terenu w celu przywrócenia bioróżnorodności obszaru i oddania obszaru naturze.

Naszym zadaniem było przygotowanie cyfrowego modelu w sposób zapewniający odpowiedni przebieg wody w czasie zalewania terenu oraz wykonanie wielkoskalowej symulacji przepływu. Ostateczne symulacja składała się nawet z 210 000 cząsteczek, przy obliczeniach trwających 16 godzin.

Opis autorów projektu, Miastopracownia:
Rozszczelnienie wałów Rudawy i rozlanie wód z dopływu Wisły w obrębie krakowskich Błoń odebrałoby łąkę ludzkim mieszkańcom i mieszkankom miasta, ale może mogłoby przywrócić je dzikim gęsiom, łabędziom, piskorzom, słonecznicom, uklejom, czy strzeblom potokowym?

Rzek sprowadzonych w Polsce do ścieków i regulowanych, pozbawionych życia koryt nie naprawia się punktowo. Potrzebujemy działań na całej długości, głębokiej renaturalizacji, likwidacji stopni wodnych i kruszenia betonu.

Prezentowany odcinek rzecznego koryta to zatem mała część proponowanych działań. Do wymiany jest cały niespełniony sen o żegludze śródlądowej i wodna droga górnej Wisły. Na kaczki krzyżówki, mewy, czarne bociany i czaple. I małe meduzki, Craspedacusta sowerbii.Wśród wywłóczników, rdestnic, rogatków, grążeli i lilii wodnych tworzą się tarliska dla szczupaków, leszczy, płotek i wzdręg. Oddajmy zatem łąkę na tarło!