Projekty

Tworzymy unikatowe rozwiązania na rynku architektonicznym oparte o
 bazy danych oraz sztuczną inteligencję i algorytmy genetyczne.

NASZA IDEA

Zrównoważony rozwój i dobre samopoczucie w projektowaniu architektonicznym

Korzystamy z technologii, aby promować zrównoważony rozwój i dobre samopoczucie
w projektowaniu architektonicznym.

Rozbudowa Muzem Narodowego w Warszawie, symulacje i analizy

We współpracy z Firmą Roark Studio i Arup, przygotowaliśmy zestaw analiz i symulacji dla koncepcji rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie.

Nieruchomość, na której realizowane ma być konkursowe zadanie znajduje się w wyjątkowym miejscu – na przecięciu kilku osi widokowych, w otoczeniu zieleni parkowej, z silnym kontekstem w postaci gmachu głównego Muzeum Narodowego oraz budynków sąsiadujących. Realizacja koncepcji konkursowej o znaczącym wpływie na funkcjonowanie i przenikanie się parku miejskiego i aktywowania przestrzeni muzealnej do tej pory stanowiącej zaplecze wymagało dogłębnego zrozumienia kontekstu miejsca. 

Istotna kwestią było zdefiniowanie relacji nowej zabudowy z formą gmachu budynku istniejącego, stworzenie silnych i czytelnych relacji funkcjonalnych i kompozycyjno-estetycznych mając na uwadze, że rozwiązania mają być przyszłościowe realne do wykonania, zakładające opcję etapowania, efektywność ekonomiczną na etapie realizacji i niskie koszty eksploatacyjne w trakcie użytkowania budynku. Relacja z gmachem głównym i otaczającą zielenią parkową, funkcjonalność i kreowanie przestrzeni do integracji społecznej przyjęliśmy jako element kierunkujący proces projektowy.

Analiza klimatu - Warszawa

 

Aby świadomie kształtować przestrzeń wokół budynku przeanalizowaliśmy czynniki wpływające na  komfort termiczny dla rejonu Warszawy. 

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na komfort jest wiatr szczególnie w porze zimowej. Zastosowanie osłony od wiatru oraz słońca powoduje zwiększenie ilość godzin komfortowych o 25%

Budynek ustawiliśmy w taki sposób aby osłaniał przestrzeń publiczną przy budynku od wiatrów zachodnich. Takie rozwiązanie wraz z pozostawionym drzewostanem dającym cień w porze letniej powinno znacząco wpłynąć na atrakcyjność przestrzeni otaczającej budynek.

 

Promieniowanie słoneczne

 

Aby zredukować ewentualne przegrzewanie budynku przyjętow następujące założenia:

- usytuowanie głównej bryły budynku w osi w kierunku północ-południe

- brak przeszkleń na fasadzie południowej nie zacienionej drzewami 

- zastosowanie żaluzji ruchomych w części biurowej

- zastosowanie żaluzji stałych w pracownicach od strony południowej

- nadwieszenie części wejściowej

Fasada pracowni malarskiej

 

Fasada zapewnienia naturalne oświetlenie pracowni malarskiej. Aby zredukować ryzyko przegrzewania pomieszczenia zastosowaliśmy pionowe żaluzje przesłaniające przeszklenie. 

Abry wybrać odpowiednie ustawienie poszczególnych żaluzji wykonano szereg analiz nasłonecznienia pomieszczenia z różną konfiguracją lameli. Przeanalizowano ok 1000 możliwych konfiguracji.  Zastosowane rozwiązanie pozwala na współczynnika ASE z 65% do 7% (poziom premiowany w certyfikacji LEED) znacznie redukując możliwość przegrzewania oraz zbyt dużej intensywności światła w pomieszczeniu.


Analiza energetyczna budynku

Na podstawie modelu energetycznego doraliśmy nastepujące strategie energetyczne obiektu:

- zwiększenie izolacyjności przegród zewnętrznych

- izolacja magazynów chłodnych od pozostałych pomieszczeń

- zastosowanie stałych żaluzji na na fasadzie pracownie malarskiej

- zastosowanie ruchomych żaluzji na fasadzie części biurowej.

- brak okien na fasadzie południowej głównej części budynku - 

Zapotrzebowania na ogrzewanie

Zwiększenie izolacyjności przegród zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie


Zyski słoneczne

Zastosowanie systemu żaluzji zmniejsza zyski słoneczne w pomieszczeniach redukując ryzyko przegrzewania.


Zapotrzebowanie na chłód

Izolacja magazynów chłodnych oraz redukcja zysków słonecznych zmniejsza zapotrzebowanie na chłód.

 


wnętrze

OBC Star programowanie i projektowanie oświetlenia elewacji

Zadaniem naszej firmy było przygotowanie oprogramowania umożliwiającego sterowanie oświetleniem fasady najwyższego w północnej Polsce wieżowca Olvia Star, kompleksu Olivia Business Centre.
Regularnie wdrażamy nowe statyczne oraz dynamiczne scenariusze 156 m wieżowca.
Symulacje dla Wystawy Antropocen #Woda

W ramach wystawy Antropocen w Zodiak Warszawski Pawilon Architektury, której kuratorami są Kacper Kępiński i Adrian Krężlik mieliśmy okazję współpracować przy projekcie - instalacji Woda, autorstwa MiastoPracownia.

Projekt zakłada zmianę geometrii terenu Krakowskich Błoni i rzeki Rudawy, w sposób pozwalający na utworzenie zalewowego terenu w celu przywrócenia bioróżnorodności obszaru i oddania obszaru naturze.

Naszym zadaniem było przygotowanie cyfrowego modelu w sposób zapewniający odpowiedni przebieg wody w czasie zalewania terenu oraz wykonanie wielkoskalowej symulacji przepływu. Ostateczne symulacja składała się nawet z 210 000 cząsteczek, przy obliczeniach trwających 16 godzin.

https://youtu.be/4dKFgwaktmA

Opis autorów projektu, Miastopracownia:
Rozszczelnienie wałów Rudawy i rozlanie wód z dopływu Wisły w obrębie krakowskich Błoń odebrałoby łąkę ludzkim mieszkańcom i mieszkankom miasta, ale może mogłoby przywrócić je dzikim gęsiom, łabędziom, piskorzom, słonecznicom, uklejom, czy strzeblom potokowym?

Rzek sprowadzonych w Polsce do ścieków i regulowanych, pozbawionych życia koryt nie naprawia się punktowo. Potrzebujemy działań na całej długości, głębokiej renaturalizacji, likwidacji stopni wodnych i kruszenia betonu.

Prezentowany odcinek rzecznego koryta to zatem mała część proponowanych działań. Do wymiany jest cały niespełniony sen o żegludze śródlądowej i wodna droga górnej Wisły. Na kaczki krzyżówki, mewy, czarne bociany i czaple. I małe meduzki, Craspedacusta sowerbii.Wśród wywłóczników, rdestnic, rogatków, grążeli i lilii wodnych tworzą się tarliska dla szczupaków, leszczy, płotek i wzdręg. Oddajmy zatem łąkę na tarło!

Pirs przyszłości, Gdynia

Współpraca przy projekcie i zestaw symulacji dla Pirsu Przyszłości w Gdyni.

Analiza przepływu wody, koncepcja centrum miasta Mysłowice

Przygotowanie narzędzia oraz przeprowadzenie symulacji spływu powierzchniowego wody dla projektowanej zabudowy.

Interfejs mózg-komputer, wykorzystanie technologii EEG do komunikacji z oprogramowaniem BIM

Koncepcja oprogramowania pozwalającego na projektowanie z wykorzystaniem fal mózgowych.

Analizy oraz projekt fasady przestrzeni biurowej w Zaczerniu

Opracowanie algorytmu służącego projektowaniu oraz fabrykacji fasady.

Zespół zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Kieleckiej w Gdyni

Symulacje oraz analizy w procesie projektowania architektonicznego

Eyetracking w przestrzeni publicznej

Jak rozwój biometryki może wpłynąć na jakość środowiska zabudowanego.

Ośrodek szkoleniowo-naukowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Analizy oddziaływania słońca DGP, DA, DF i zysków energii z promieniowania słonecznego.