Pirs przyszłości, Gdynia

Nasza firma we współpracy z biurem Roark Studio przygotowała propozycję zagospodarowania Skweru Kościuszki w Gdyni jako odpowiedź na zadanie konkursowe Pirs Przyszłości, opracowanie otrzymało wyróżnienie w konkursie. Naszym zadaniem była praca przy koncepcji konkursowej, przygotowanie zestawu narzędzi oraz modeli i wykonanie analiz nasłonecznienia, oddziaływania wiatru oraz Spaxe Syntax.

 

Zespół projektowy postawił sobie za zadanie stworzenie modelowej wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej pokazującej jak można zaadresować problemy współczesności w zgodzie z historycznym dziedzictwem. 

Projekt konkursowy zawiera rozwiązania, które poprzez holistyczne myślenie o potrzebach mieszkańców odnoszą się również do funkcjonowania całych miast. 

Wpływ miasta na środowisko

Jak przystało na projekt modelowej przestrzeni miejskiej zespół projektowy zaplanował szereg rozwiązań, które powinny stać się normą w miastach przyszłości.  Zaplanowano maksymalne ograniczenie ruchu kołowego i wprowadzenie rozwiązań ułatwiających i promujących ruch pieszy i rowerowy.  Wprowadzono zieleń niską z ogrodami deszczowymi i różnorodną zieleń wysoką.  Proponowane nowe obiekty powinny być zero-energetyczne i z minimalnym śladem węglowym, wyposażone w zielone dachy z możliwością retencji i wykorzystania wód opadowych. 

 

Awangarda technologiczna

Aby projektować przestrzeń miejską przystosowaną do wyzwań współczesności niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych jak symulacje i analizy komputerowe.  W trakcie opracowania niniejszej pracy konkursowej wykonano analizy tunelowe dot. rozwiązań ochrony przed wiatrem, symulacje zysków z energii słonecznej, zacienienia oraz ruchu pieszych (space syntax).
 
Dodatkową warstwą informacyjną dla mieszkańców i władz miasta mogłaby być sieć czujników dot. temperatury, prędkości wiatru, wilgotności, jakości powietrza, ilości opadów, liczby osób poruszających się na skwerze oraz innych istotnych parametrów. Dzięki temu przestrzeń miejska podlegająca ciągłym zmianom, mogłaby być elastyczna aby można było reagować i stosować nowoczesne narzędzia do zbierania, analizy oraz wykorzystania danych miejskich.

Symulacje oddziaływania wiatru

Forma laguny ma bezpośredni wpływ na poprawę komfortu wietrznego jej użytkowników. Wybrana geometria pozwala na stworzenie komfortowych warunków dla osób korzystających z basenów, obniżając prędkość wiatru trzykrotnie. Jednocześnie pozwala na wyeliminowanie niebezpieczeństwa użytkowników przestrzeni związanego z gwałtownym zwiększeniem prędkości wiatru przy krawędzi pirsu.
 
W projekcie zdecydowano się również na miejscowe zastosowanie wałów wysokości 1m wzdłuż krawędzi pirsu. Zastosowanie pochylonego w stronę nawietrzną elementu pozwala na obniżenie średniej prędkości wiatru do 0 m/s na odcinku 5m, oraz o obniżenie prędkości wiatru o 70% w odległości 40m. Proste rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo osób starszych, dzieci i rowerzystów, którzy są szczególnie narażeni na negatywne skutki wysokich prędkości wiatru.

Symulacje oddziaływania słońca

W celu wytworzenia przestrzeni pozwalającej na obniżenie odczuwalnej temperatury zdecydowano się na zastosowanie geometrii dzięki której w od godziny 10 do godziny 14, przestrzeń nie jest bezpośrednio nasłoneczniona, jednak w ciągu całego dnia, te same przestrzenie uzyskują dostęp do światła dziennego. Obszar może służyć zarówno użytkownikom jak i zwierzętom na osłonę przed intensywnym promieniowaniem słonecznym.