Next Designer

Click the image below and visit us at www.kolega.space !

Projekt pt.:  „Zautomatyzowany system do opracowania analiz chłonności terenu wykorzystujący algorytmy genetyczne oraz uczenie maszynowe dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój, w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.
Wkład Funduszy Europejskich:

Wysokość dofinansowania wynosi 1.654.487,87 zł.


Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi 2.174.312,83 zł.