Next Designer

Rozpoczynamy nowy innowacyjny projekt – Next Designer. Będzie to narzędzie oparte na algorytmach genetycznych i uczeniu maszynowym, które pozwoli generować setki rozwiązań urbanistycznych. 

Zespół składający się z programistów i architektów wspólnie opracuje metodologię oraz algorytmy, które pozwolą zaprząc najnowsze zdobycze naukowe z dziedziny Sztucznej Inteligencji dla potrzeb projektantów architektury. 

Narzędzie przeznaczone będzie dla architektów, deweloperów oraz jednostek samorządowych zajmujących się planowaniem przestrzennym.

— 

Wierzymy, że nasz projekt będzie stanowił przełom, który wreszcie pozwoli branży budowlanej na dogonienie innych gałęzi gospodarki w wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie zautomatyzowanego systemu do opracowania analiz chłonności terenu budowlanego wykorzystującego algorytmy genetyczne oraz uczenie maszynowe dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie nowy produkt o charakterze innowacji produktowej i procesowej – system automatyzujący proces analizy urbanistycznej chłonności terenu działki budowlanej. Narzędzie będzie zintegrowane z programem Autodesk Revit służącym do opracowywania dokumentacji w technologii BIM (Building Information Modelling). W warstwie technologicznej wykorzystane zostaną algorytmy genetyczne oraz uczenie maszynowe.

Opracowany produkt posłuży do wykonania analizy chłonności, tj. procesu projektowania w budownictwie w trakcie którego określane są podstawowe gabaryty budynku oraz jego usytuowanie. 

Projekt pt.:  „Zautomatyzowany system do opracowania analiz chłonności terenu wykorzystujący algorytmy genetyczne oraz uczenie maszynowe dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój, w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Wysokość dofinansowania wynosi 1.654.487,87 zł.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 2.174.312,83 zł.