_3

National Musem in Warsaw Extension, Simulation and analyzys

We współpracy z Firmą Roark Studio i Arup, przygotowaliśmy zestaw analiz i symulacji dla koncepcji rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie.

Nieruchomość, na której realizowane ma być konkursowe zadanie znajduje się w wyjątkowym miejscu – na przecięciu kilku osi widokowych, w otoczeniu zieleni parkowej, z silnym kontekstem w postaci gmachu głównego Muzeum Narodowego oraz budynków sąsiadujących. Realizacja koncepcji konkursowej o znaczącym wpływie na funkcjonowanie i przenikanie się parku miejskiego i aktywowania przestrzeni muzealnej do tej pory stanowiącej zaplecze wymagało dogłębnego zrozumienia kontekstu miejsca. 

Istotna kwestią było zdefiniowanie relacji nowej zabudowy z formą gmachu budynku istniejącego, stworzenie silnych i czytelnych relacji funkcjonalnych i kompozycyjno-estetycznych mając na uwadze, że rozwiązania mają być przyszłościowe realne do wykonania, zakładające opcję etapowania, efektywność ekonomiczną na etapie realizacji i niskie koszty eksploatacyjne w trakcie użytkowania budynku. Relacja z gmachem głównym i otaczającą zielenią parkową, funkcjonalność i kreowanie przestrzeni do integracji społecznej przyjęliśmy jako element kierunkujący proces projektowy.

Analiza klimatu - Warszawa

 

Aby świadomie kształtować przestrzeń wokół budynku przeanalizowaliśmy czynniki wpływające na  komfort termiczny dla rejonu Warszawy. 

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na komfort jest wiatr szczególnie w porze zimowej. Zastosowanie osłony od wiatru oraz słońca powoduje zwiększenie ilość godzin komfortowych o 25%

Budynek ustawiliśmy w taki sposób aby osłaniał przestrzeń publiczną przy budynku od wiatrów zachodnich. Takie rozwiązanie wraz z pozostawionym drzewostanem dającym cień w porze letniej powinno znacząco wpłynąć na atrakcyjność przestrzeni otaczającej budynek.

 

Promieniowanie słoneczne

 

Aby zredukować ewentualne przegrzewanie budynku przyjętow następujące założenia:

– usytuowanie głównej bryły budynku w osi w kierunku północ-południe

– brak przeszkleń na fasadzie południowej nie zacienionej drzewami 

– zastosowanie żaluzji ruchomych w części biurowej

– zastosowanie żaluzji stałych w pracownicach od strony południowej

– nadwieszenie części wejściowej

Fasada pracowni malarskiej

 

Fasada zapewnienia naturalne oświetlenie pracowni malarskiej. Aby zredukować ryzyko przegrzewania pomieszczenia zastosowaliśmy pionowe żaluzje przesłaniające przeszklenie. 

Abry wybrać odpowiednie ustawienie poszczególnych żaluzji wykonano szereg analiz nasłonecznienia pomieszczenia z różną konfiguracją lameli. Przeanalizowano ok 1000 możliwych konfiguracji.  Zastosowane rozwiązanie pozwala na współczynnika ASE z 65% do 7% (poziom premiowany w certyfikacji LEED) znacznie redukując możliwość przegrzewania oraz zbyt dużej intensywności światła w pomieszczeniu.

Analiza energetyczna budynku

Na podstawie modelu energetycznego doraliśmy nastepujące strategie energetyczne obiektu:

– zwiększenie izolacyjności przegród zewnętrznych

– izolacja magazynów chłodnych od pozostałych pomieszczeń

– zastosowanie stałych żaluzji na na fasadzie pracownie malarskiej

– zastosowanie ruchomych żaluzji na fasadzie części biurowej.

– brak okien na fasadzie południowej głównej części budynku – 

Zapotrzebowania na ogrzewanie

Zwiększenie izolacyjności przegród zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie

Zyski słoneczne

Zastosowanie systemu żaluzji zmniejsza zyski słoneczne w pomieszczeniach redukując ryzyko przegrzewania.

Zapotrzebowanie na chłód

Izolacja magazynów chłodnych oraz redukcja zysków słonecznych zmniejsza zapotrzebowanie na chłód.

 
wnętrze