EEG w architekturze

Technika obrazowania i badania reakcji użytkowników.

Odbiór przestrzeni architektonicznej przez człowieka jest w przeważającym stopniu oparty na percepcji wizualnej. Architekt podejmuje decyzje projektowe najczęściej intuicyjnie na podstawie własnych indywidualnych doświadczeń, obserwacji oraz wiedzy. Zrealizowany obiekt jest jednak odbierany przez wielu użytkowników, których reakcje są zróżnicowane. Specyficzny sposób odbioru każdego z użytkowników wpływa na ich stan emocjonalny, zachowanie i zdrowie.

Bez względu na to, czy śpisz, czytasz, przygotowujesz następne spotkanie biznesowe lub spacerujesz po mieście, Twój mózg jest stale aktywny.

Poprzez nasze naturalne sensory mózg odbiera informacje dotyczące otoczenia, kompaktuje i ponownie łączy je z istniejącymi danymi, integrując wszystko w spójne doświadczenie, zarówno Ciebie, jak i Twojego otoczenia. Twój mózg kształtuje to, jak postrzegasz swoje środowisko – filtruje i wyróżnia obiekty i informacje najbardziej odpowiednie dla Ciebie, sprawiając, że każdy z nas inaczej odbiera przestrzeń. Na podstawie myśli, emocji i indywidualnego doświadczenia, Twój mózg ostatecznie steruje Twoim zachowaniem, podejmuje decyzje, wpływa na funkcjonowanie całego Twojego organizmu.

Najnowsze techniki obrazowania

Dzięki najnowszym postępom w technikach obrazowania, technologiach procesorowych, analizie danych i algorytmach, zarówno naukowcy akademiccy, jak i komercyjni zanurzyli się w głąb ludzkiego mózgu i obserwują, jak kształtuje on nasze postrzeganie i interakcje ze światem.

Jedną z najbardziej wszechstronnych technik obrazowania mózgu jest elektroencefalografia (EEG). Dosłownie oznacza ona zapis aktywności elektrycznej mózgu. Elektroencefalografia rejestruje aktywność elektryczną mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na skórze głowy.

Dzięki danym zapisu aktywności mózgowej możliwe jest zbadania reakcji poszczególnych regionów mózgu, intensywności wpływu bodźca wizualnego na jego pracę czy też przypisanie stanów emocjonalnych towarzyszącym odbiorcy w postrzeganiu otoczenia.

Przy wykorzystaniu współczesnych zdobyczy techniki możliwe staje się mobilne zastosowanie urządzeń biometrycznych, dotychczas stricte stacjonarnych, do pomiaru pracy mózgu, umożliwiając zbadanie otaczającej nas przestrzeni architektonicznej.

Badania reakcji użytkowników

Przedmiotem naszych badań jest reakcja użytkowników na otaczającą ich przestrzeń zarówno w skali budynku jak i miasta, pozwalając na zrozumienie wpływu poszczególnych elementów na jego zachowanie, podejmowanie decyzji czy zdrowie.