Analizy oraz projekt fasady przestrzeni biurowej w Zaczerniu

Analizy środowiskowe i przygotowanie fabrykacji fasady.

Nasza firma przygotowała zestaw dedykowanych projektowi narzędzi, które pozwoliły na znalezienie optymalnych rozwiązań geometrii oraz konstrukcji fasady pod względem widoczności, dostępu światła oraz wykonalności rozwiązania.

Projekt hali produkcyjnej z częścią biurową autorstwa MM-Projekt Pracownia Architektoniczna Magdalena Hasek, został zrealizowany w 2020 roku. Ze względu na skomplikowaną geometrię fasady opartą o zasadę tworzenia origami, naszym zadaniem było przygotowanie algorytmu, który umożliwił sprawdzenie wiele wariantów zarówno perforacji jak i geometrii konstrukcji. Automatyzacja procesu pozwoliła na krótki czas weryfikacji kolejnych rozwiązań.

 

Widok modelu 3d jednego z wariantów konstrukcji oraz fasady

Dedykowane narzędzie dla architeków

Przygotowane narzędzie składało się z kilku zależnych od siebie komponentów. Zmiany geometrii perforacji oraz układu konstrukcyjnego wraz z kontrolą przekrojów konstrukcji, umożliwiało automatyczne analizy nasłonecznienia, analizy kolizji oraz przygotowanie rysunków technicznych. Czas poświęcony na przygotowanie narzędzia pozwolił na przyśpieszenie dalszych etapów projektu oraz ciągłą weryfikację i modyfikację rozwiązań.

 

Widok modelu 3d jednego z wariantów konstrukcji oraz fasady

 

Widok zależności konstrukcji oraz perforowanych elementów fasady

Analizy dostępności światła dziennego

Ze względu na częściowe ograniczenie dostępu światła dziennego przez fasadę zostały przeprowadzone analizy nasłonecznienia powierzchni biurowej. Poprzez wykorzystanie symulacji komputerowych dla każdego z proponowanych układów perforacji fasady zostały wykonane analizy oceniające zapewnienie minimalnych warunków nasłonecznienia. Podczas symulacji weryfikowano jednocześnie komfort wizualny jak i możliwość fabrykacji cyfrowej rozwiązań pod względem odległości i wielkości otworów. Wykonanie analiz pozwoliło na znalezienie optymalnych wielkości, kształtu oraz gęstości perforacji, która dla zadanej przestrzeni zapewnia odpowiednie warunki pracownikom oraz jest możliwa do wykonania.

Zdjęcie fasady po jej realizacji.

Porównanie rezultatów symulacji Daylight Factor dla dwóch wariantów perforacji fasady