Analiza przepływu wody, koncepcja centrum miasta Mysłowice

Nasza firma przygotowała narzędzie oraz wykonała analizy spływu powierzchniowego wody na potrzeby pracy konkursowej wykonanej przez konsorcjum Pronobis Studio i  MiastoPracownia w składzie: Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka, Sylwia Widzisz-Pronobis, Grzegorz Pronobis, Anna Kurianowicz, Janek Nagel. 

Praca otrzymała wyróżnienie SARP w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic w drugim etapie konkursu. 

[źródło: autorzy pracy konkursowej Pronobis Studio i  MiastoPracownia]

#miastochłonne, koncepcja dla centrum miasta Mysłowice

Do niedawna bezpośrednia komunikacja mózg-komputer była tematem znanym jedynie z powieści oraz filmów science fiction. Wraz z rozwojem technologii obrazowania funkcjonowania mózgu, aparatura umożliwiająca rejestrację fal mózgowych stała się wielokrotnie tańsza i zminiaturyzowana, a co za tym idzie dostępniejsza. Postanowiliśmy sprawdzić czy możliwe jest przygotowanie oprogramowania które prawidłowo rozpoznaje komendy mentalne architekta i interpretuje je jako funkcje programu.

Jak powinno wyglądać miasto odporne na kryzys? Jak budować nowe śródmieścia w dobie zmian klimatycznych? Jak rozwijać miasto w oparciu o najnowszą wiedzę? Na te pytania chcemy odpowiedzieć przedstawiając koncepcję urbanistyczno – architektoniczną dla części centrum Mysłowic. W projekcie tworzymy zwartą zabudowę tętniącego życiem centrum, przyjazną osobom poruszającym się po mieście dzięki sile swoich mięśni. Jest tu szereg rozwiązań dla pieszych, rowerzystów, osób starszych i tych z niepełnosprawnościami. Zieleń, dzięki uzupełnieniom, tworzy nie tylko ciągi spacerowe, ale też spójnie łączy kolejne przestrzenie rekreacji. Zazielenieniu podlega sekwencja najważniejszych miejskich placów oraz wnętrza kwartałów tworząc nie tylko zielone przestrzenie publiczne, ale i kameralne i urządzone półpubliczne i półprywatne podwórka. W oparciu o analizy przepływu wody wytyczono kolejne półprzepuszczalne zbiorniki retencyjne – wpisane w zieloną funkcję rekreacyjną systemy przeciwzalewowe [źródło: opis autorów pracy konkursowej].

 

Gospodarka wodą opadową

Cały obszar został przeanalizowany pod kątem kierunku spływu wód opadowych i według tej analizy został wprowadzony szereg rozwiązań w zakresie małej retencji. Wprowadzone rozwiązania architektoniczne docelowe, jak i tymczasowe, zostały zaprojektowane z wykorzystaniem rozwiązań ekologicznych, z materiałów naturalnych i uwzględniający recykling na poziomie materiału jak i elastycznej funkcji dającej się przekształcać przy małym nakładzie energii i kapitału.
 
Po analizach przepływu wody na terenie opracowania wprowadzamy szereg różnych rozwiązań mających na celu sprawniejsze gospodarowanie wodą na terenie miasta, również w kontekście bezpieczeństwa od negatywnych skutków zmian klimatycznych, np. naprzemiennych upałów i deszczy nawalnych. Wykorzystując istniejące różnice terenu, projektowane są w odpowiednich miejscach tereny zielone (w formie ogrodów deszczowych, suchych strumyków, stawu) w celu retencjonowania wody opadowej. Ponadto woda deszczowa jest również odpowiednio ukierunkowana na dachach nowych obiektów i gromadzona w celu podlewania np. ogrodów społecznych. Przykładem technologii zbierającej wodę opadową są “odwrócone parasole” nad targowiskiem. Projektowany jest również szczelny zbiornik wewnątrz kwartału nowej zabudowy przy rynku, by w trakcie ulew gromadzić wodę, która samoczynnie odparuje w późniejszym czasie [źródło: opis autorów pracy konkursowej].

Symulacja spływu powierzchniowego wody

Naszym zadaniem było przygotowanie narzędzia oraz przeprowadzenie symulacji spływu powierzchniowego wody. Wykonaliśmy program, który korzystając z rzeźby terenu oraz modelu zabudowy, jest w stanie symulować przepływ wody oraz zdefiniować obszary jej gromadzenia. Dzięki wynikom analizy możliwe jest zlokalizowanie zbiorników retencyjnych w kluczowych obszarach, pozwalając na zaprojektowanie gospodarki wody opadowej.